Att renovera husets utsida

När man talar om renovering och ombyggnad syftar man för det mesta på invändiga förändringar. Men ett hus har ju också ett yttre, och det kan hända att man vill förändra det också, antingen av nödvändighet eller helt enkelt för att förnya sitt hem.

Bor man i ett trähus måste man måla om det med jämna mellanrum, och har man istället en fasad av puts måste den bättras på ibland. Träfönster ska skrapas, kittas och målas. Det här är underhåll som måste utföras, men man kan även välja att förnya fasaden på olika sätt. Kanske vill man måla om huset vända panelen eller byta från trä- till aluminium- eller plastfönster för att minska risken för inbrott. Nya fönster kräver för det mesta också mindre underhåll, och kan minska uppvärmningskostnaderna eftersom de inte släpper ut lika mycket värme.

Sten och trappa

Ett hus yttre handlar inte bara om fasaden, utan även om eventuella trappor, stensättning, gångar och liknande. Precis som när det gäller fasaden kan det handla om såväl ren estetik som om funktion. Stensättning i trädgården kan underlätta snöröjning, och göra det lättare att ta sig fram med rullstol, barnvagn eller rollator.

När det handlar om trappan kan man välja en ytbeläggning som minskar halkrisken. För trappor av betong finns exempelvis Marmocit, som man kan läsa mer om på http://www.betongtrappa.se/renovera-betongtrappa-med-nytt-ytskikt/. Ytskiktet innehåller en sten som liknar skiffer, och har ett neutralt utseende vilket för att det passar både på småhus, stora bostadshus och hyreshus.

Stensättning av betongsten

Sten

När det kommer till stensättning är åsikterna delade. En del tycker att en stensättning i trädgården ger ett alldeles för sterilt intryck, och kan möjligen tänka sig en stenlagd gång och en garageuppfart. Det förekommer också en hel del lurendrejare i branschen, varför man alltid bör be om referenser innan man anlitar en hantverkare.

Om man väljer att göra arbetet själv riskerar man inte att bli lurad. Även jämfört med att anlita en välrenommerad hantverkare blir det ekonomiskt fördelaktigt. Exakt hur mycket pengar man sparar beror dock på vilken typ av sten man väljer, hur man väljer att lägga den, och på vissa lokala faktorer. Ju större yta som ska stensättas, desto högre blir den sammanlagda kostnaden. Kostnaden per kvadratmeter kan dock bli lägre ju större yta som ska stenläggas. En slingrande gång med stenar i olika form kostar mer än en rak gång med regelbundna stenar. Om stenarna måste kapas blir arbetet också dyrare.

För att förbereda för stenläggning bör man schakta bort mellan 25 och 30 cm jord. Sedan lägger man ned fiberduk, och på denna ett bärlager som komprimeras. Har det tidigare varit sten eller asfalt på den yta som ska stenläggas kan man behöva gräva ut grunden om det blivit sättningar i den.
När det gäller valet av sten är det framför allt en fråga om tycke och smak, precis som när det gäller utformningen av trappräcken. Om stenen kommer att utsättas för stora påfrestningar, exempelvis användas på garageuppfarten, bör den vara tjockare än om den används för att anlägga en smal gång i trädgården. Minst fem centimeter rekommenderas för garageuppfarter.