Därför ska du ha koll på spotpriser

Det går att spara pengar genom att ha koll på elpriserna. För dig som bor i hus kan det ha stor effekt att använda de största elslukarna när priset på el är billigare. Hur mycket det går att spara beror på hur hemmet ser ut och vilka elapparater som används.

När elpriserna är höga är det viktigt att ha kunskap om elpriser och elkonsumtion. Att ha god kännedom om Spotpriser är en bra idé om du vill kunna ta mer välgrundade beslut rörande din elförbrukning och elavtal. Du kan ha stor nytta av att ha bättre kunskap kring spotpriser för att sänka elräkningen.

Tillgång och efterfrågans styr elpriset

Det är tillgång och efterfrågan som styr spotpriset. Kort sagt går det till på det sättet att ju mer el som det finns desto billigare är elpriset. Spotpriset är det pris som elleverantörerna köper elen för och är grunden i det elpris som du sedan får. All elanvändning påverkar spotpriset på el och om efterfrågan är hög stiger alltså spotpriset. Spotpriset är dock inte hela elpriset du som konsument betalar. Det finns även andra faktorer som påverkar. Elcertifikat, skatter, handelskostnader, volymvägning och ursprungsgarantier är sådant som också har en inverkan på vilket slutpris du får på elräkningen.

Använd elen smart

Genom att ha koll på elpriserna kan du bli mer medveten om när du ska använda el i hemmet. När du bor i ett hus är elkostnaderna något som är en stor utgiftspost. Allt från uppvärmning till dragiga fönster påverkar elförbrukningen i ett hus. Den absolut billigaste kilowattimmen är den som aldrig används men det är svårt att vara helt utan el. Men genom att vara medveten och konsumera elen genomtänkt kan du hålla kostnaderna i schack. När du har koll på spotpriserna kan du använda elen smartare. Om du vet att elpriset är billigare vid vissa tidpunkter på dygnet kan du välja att använda dina elprodukter då istället för när priset står som högst. Exempelvis att ladda elbilen på natten istället för direkt efter jobbet kan ha stor effekt. Det finns många bra sätt att minska användningen av elen som gör att tusenlappar kan sparas.