Bygga hus?

Ska du bygga ett hus helt från grunden? Vad behöver du tänka på då egentligen?

Många är det som drömmer om ett helt egenbyggt hus. Där vinklar och vrår är på de ställen man vill ha dem, där rummen är perfekt i sin storlek och köket designat precis så som man vill ha det. Kanske med köksö i mitten, öppen layout så att köket är i samma rum som vardagsrum samt i nära anslutning till altan i söderläge. Men när det kommer till att bygga hus finns det en del saker att ha i åtanke.

Pålning och marksättning

En sak som är bra att tänka på är pålning. Det beskrivs som följande:

PowerPiles, alltså geopolymerpålar är lämpliga både för att behandla sättningsproblem och för att stärka upp väldigt svag mark. De erbjuder allt stöd som krävs från en pålad grund, samtidigt som processen är mer effektiv och mindre störande än traditionell pålning – https://www.geobear.se/om-var-teknik/palning/

Andra saker att tänka på vid nybygge av hus

Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller ordna eget? Det förstnämnda alternativet är nästan alltid billigare. Hur vill du leva om tio år? Ta med det i beräkningen när du bygger huset. Gör en budget och noggrann planering innan du börjar bygget, och våga ställ kritiska frågor till tillverkare och kontrollera alltid vad som ingår i förväg. Det kommer gynna dig på vägen och göra så att misstag och missförstånden blir färre. Mer om detta går det att läsa om här i en artikel i Expressen.

Kostnader för att bygga hus går att räkna ut i denna artikel från Västerås Tidning, och byggregler samt bygglov finns det info om på Boverkets hemsida.